Đất có quy hoạch ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Các khu đất có quy hoạch ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên theo bản đồ sử dụng đất.

Minh Đức là một thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thị trấn Minh Đức có diện tích đất tự nhiên là 16,2 km², dân số là 11.064 người. Về địa giới hành chính thị trấn Minh Đức phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh với ranh giới là sông Đá Bạch; phía nam giáp xã Tam Hưng và Ngũ Lão; phía tây giáp xã Minh Tân; phía bắc giáp xã Gia Đức.

Địa bàn thị trấn Minh Đức có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở thị trấn Minh Đức thể hiện một phần trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050:

 

 Khu đất có quy hoạch của thị trấn Minh Đức được thể hiện trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 Một khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.


 

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở THỊ TRẤN MINH ĐỨC TẠI ĐÂY.