Đất có quy hoạch ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Các khu đất có quy hoạch ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên theo bản đồ sử dụng đất.

Núi Đèo là thị trấn huyện lỵ của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thị trấn Núi Đèo nằm ở trung tâm huyện Thủy Nguyên, có vị trí địa lý: Phía đông và phía bắc giáp xã Thủy Đường; phía tây và phía nam giáp xã Thủy Sơn. Thị trấn có tổng diện tích đất tự nhiên là 1 km². 

Địa bàn thị trấn Núi Đèo có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở thị trấn Núi Đèo thể hiện một phần trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050:

 Khu đất có quy hoạch của thị trấn Núi Đèo được thể hiện trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 Một khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở THỊ TRẤN NÚI ĐÈO TẠI ĐÂY.