Đất có quy hoạch ở TP Nam Định, Nam Định

Các khu đất có quy hoạch ở TP Nam Định theo bản đồ sử dụng đất.

Nam Định là thành phố tỉnh lỵ thuộc tỉnh Nam Định với phía đông giáp huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; phía tây và phía bắc giáp huyện Mỹ Lộc; phía nam giáp huyện Vụ Bản và huyện Nam Trực. Thành phố tương đối bằng phẳng, trên địa bàn thành phố không có ngọn núi nào và có hai con sông lớn chảy qua là sông Hồng và sông Nam Định.

Dân số tính đến năm 2019 là 236.294 người; tổng diện tích đất tự nhiên 46,41 km2. Địa bàn thành phố có Khu công nghiệp (KCN) Hoà Xá, KCN An Xá...

Trên địa bàn TP Nam Định hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở TP Nam Định là khu đất nằm cạnh Công an tỉnh Nam Định về phía nam. Khu đất này được quy hoạch là đất trường THPT.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở TP Nam Định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Nam Định.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở TP Nam Định thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Nam Định.

 

  TP Nam Định thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

 

 

 

Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.(Ô kẻ viền đỏ). 

 

 

 

  Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh. 

 

 

 

    Ký hiệu các loại đất.  

 

 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở TP Nam Định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Nam Định TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở TP Nam Định TẠI ĐÂY.