Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Xã Bình Thành là một trong 9 phường, xã của thị xã Hương Trà. Xã có diện tích 64,89 km², mật độ dân số đạt 37 người/km². Xã giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Trà, huyện A Lưới, TP Huế và thị xã Hương Thủy.

Cụ thể, xã nằm phía nam thị xã Hương Trà; phía đông giáp xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) và xã Hương Thọ (TP Huế); phía bắc giáp xã Hương Thọ (TP Huế); phía tây giáp xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà); phía nam giáp huyện A Lưới.

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Bình Thành thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Bình Thành trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của xã Bình Thành được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Thành TẠI ĐÂY.