Đất có quy hoạch ở xã Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở xã Đồng Thắng, Triệu Sơn theo bản đồ sử dụng đất.

Đồng Thắng là một xã thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xã Đồng Thắng có diện tích 6,8 km², dân số năm 1999 là 5020 người, mật độ dân số đạt 738 người/km². Về địa giới hành chính xã Đồng Thắng phía đông giáp huyện Đông Sơn, phía nam giáp TP Thanh Hóa và huyện Nông Cống, phía tây giáp xã Đồng Lợi (huyện Triệu Sơn), phía bắc giáp xã Đồng Tiến (huyện Triệu Sơn).

Địa bàn xã Đồng Thắng có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn xã Đồng Thắng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn. Quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn, bản đồ này được UBND huyện Triệu Sơn công bố công khai để lấy ý kiến người dân.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu xanh dương là một số khu đất có quy hoạch ở xã Đồng Thắng thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Đất có quy hoạch ở xã Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của xã Đồng Thắng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Đất có quy hoạch ở xã Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ ĐỒNG THẮNG thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây. 

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Đồng Thắng TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).