Đất có quy hoạch ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Xã Giang Hải là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Giang Hải có diện tích 24,43 km², dân số năm 2018 là 6.740 người, mật độ dân số đạt 276 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc.

Cụ thể, xã Giang Hải nằm ở phía bắc huyện Phú Lộc; phía đông giáp xã Vinh Hiền; phía tây giáp xã Vinh Hưng; phía nam giáp đầm Cầu Hai; phía bắc giáp xã Vinh Mỹ và biển Đông.

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Giang Hải thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Giang Hải trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của xã Giang Hải được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).