Đất có quy hoạch ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Xã Giang Hải là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Giang Hải có diện tích 24,43 km², dân số năm 2018 là 6.740 người, mật độ dân số đạt 276 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc.

Cụ thể, xã Giang Hải nằm ở phía bắc huyện Phú Lộc; phía đông giáp xã Vinh Hiền; phía tây giáp xã Vinh Hưng; phía nam giáp đầm Cầu Hai; phía bắc giáp xã Vinh Mỹ và biển Đông. 

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Giang Hải trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Đất có quy hoạch ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Giang Hải trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Một trong những khu đất có quy hoạch của xã Giang Hải trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu đất được khoanh viền xanh là khu đất thuộc diện đất có quy hoạch với chức năng sử dụng là đất xây dựng cơ sở thể thao. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đất có quy hoạch ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.