Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Giang Hải được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xã Giang Hải là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Giang Hải có diện tích 24,43 km², mật độ dân số đạt 276 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc.

Cụ thể, xã Giang Hải nằm ở phía bắc huyện Phú Lộc; phía đông giáp xã Vinh Hiền; phía tây giáp xã Vinh Hưng; phía nam giáp đầm Cầu Hai; phía bắc giáp xã Vinh Mỹ và biển Đông.

Địa bàn xã Giang Hải trước đây vốn là hai xã Vinh Giang và Vinh Hải thuộc huyện Phú Lộc. Xã Giang Hải được chia thành 6 thôn: Thôn 3, Thôn 4, Giang Chế, Mỹ Cảnh, Nam Trường, Nghi Xuân.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Giang Hải được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Giang Hải trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Giang Hải được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm quy hoạch đất xã Giang Hải trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Giang Hải TẠI ĐÂY.