Đất có quy hoạch ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Xã Thanh Lâm có diện tích 17,75 km². Trên địa bàn hiện có tuyến giao thông huyết mạch là: QL37.

Về quy hoạch, ngày 21/10/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã công khai quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000). Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Xã Thanh Lâm đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn phường này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất quốc phòng, đất công nghiệp, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Khu đất có quy hoạch lớn nhất ở xã Thanh Lâm hiện nay chính là khu đất quốc phòng. Đây là khu đất rộng hàng nghìn m, phía đông bắc gần QL37.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Thanh Lâm thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Đất có quy hoạch ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Thanh Lâm trên bản đồ Google vệ tinh

Đất có quy hoạch ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang thuộc địa bàn xã Thanh Lâm. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất quốc phòng. (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Bắc Giang).

Đất có quy hoạch ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Bắc Giang).

Đất có quy hoạch ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch và mảnh đất lân cận có quy hoạch đất quốc phòng nhìn từ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Thanh Lâm TẠI ĐÂY.

chọn