Đường sẽ mở ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Thanh Lâm theo quy hoạch.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Bắc Giang mới nhất 

Xã Thanh Lâm có diện tích 17,75 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Bảo Đại, phía tây và phía tây bắc giáp huyện Lạng Giang, phía bắc và phía đông bắc giáp xã Bảo Sơn, phía nam giáp các xã Phương Sơn và Chu Điện.

Trên địa bàn xã Thanh Lâm hiện nay có nhiều tuyến đường lớn đã được mở, trong đó phải kể đến tuyến huyết mạch là: QL37.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thanh Lâm có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Lục Nam. Ngoài ra, đường QL37 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Thanh Lâm có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Thanh Lâm được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Lâm là đường giáp ranh giới xã Bảo Sơn nối với đường giáp ranh giới xã Phương Sơn. Đoạn đường này có chiều dài 3,75km.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Thanh Lâm thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Đường sẽ mở ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Thanh Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

  Xã Thanh Lâm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. Ví dụ, trong đường kẻ xanh có một đường giao thông được quy hoạch. Đây chính là đường sẽ mở: đường giáp ranh giới xã Bảo Sơn nối với đường giáp ranh giới xã Phương Sơn. 

Đường sẽ mở ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường giáp ranh giới xã Bảo Sơn nối với đường giáp ranh giới xã Phương Sơn sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

- Xem thêm đường sẽ mở ở xã Thanh Lâm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Thanh Lâm TẠI ĐÂY.