Đất có quy hoạch ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Các khu đất có quy hoạch ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên theo bản đồ sử dụng đất.

Trung Hà là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 4,14 km². Xã Trung Hà nằm ở phía đông nam của huyện Thủy Nguyên, có vị trí ranh giới như sau: Phía Đông giáp xã Thủy Triều; phía nam và tây giáp xã An Lư; phía bắc giáp xã Minh Tân.

Địa bàn xã Trung Hà có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Trung Hà thể hiện một phần trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050:

 

 Khu đất có quy hoạch của xã Trung Hà được thể hiện trên đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 Một khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.


 

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Trung Hà TẠI ĐÂY.