Đất có quy hoạch ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang mới nhất

Xã Vân Trung thuộc địa bàn huyện Việt Yên. Xã có diện tích 9,67 km².

Vị trí cụ thể của xã Vân Trung như sau: Phía đông giáp huyện Yên Dũng; Phía tây giáp xã Quang Châu và thị trấn Nếnh; Phía nam giáp tỉnh Bắc Ninh qua sông Cầu; Phía bắc giáp thị trấn Nếnh.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện.

Xã Vân Trung đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở xã Vân Trung là khu đất ở hướng đông trường tiểu học Vân Trung. Khu đất này được quy hoạch là đất thể dục thể thao. Khu đất có chiều dài khoảng 170 m.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Vân Trung thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030:

Đất có quy hoạch ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Vân Trung trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên, khu vực xã Vân Trung. Khu đất khoanh xanh chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất thể dục thể thao. 

Đất có quy hoạch ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất thể dục thể thao nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Vân Trung TẠI ĐÂY.