Đất dính quy hoạch ở huyện Thạch Thất, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở huyện Thạch Thất theo bản đồ sử dụng đất.

Xem ngay: Đất dính quy hoạch ở Hà Nội mới nhất

Huyện Thạch Thất có 23 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Liên Quan (huyện lỵ) và 22 xã: Bình Phú, Bình Yên, Cẩm Yên, Cần Kiệm, Canh Nậu, Chàng Sơn, Đại Đồng, Dị Nậu, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Hương Ngải, Hữu Bằng, Kim Quan, Lại Thượng, Phú Kim, Phùng Xá, Tân Xã, Thạch Hòa, Thạch Xá, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung.

Địa bàn huyện Thạch Thất có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Thạch Thất được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung hoặc đường kẻ màu xanh dương là một số những khu đất dính quy hoạch ở huyện Thạch Thất:

Đất dính quy hoạch ở huyện Thạch Thất, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện Thạch Thất.

Đất dính quy hoạch ở huyện Thạch Thất, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở HUYỆN THẠCH THẤT thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).