Đấu giá 58 lô đất tại thị xã An Nhơn, Bình Định, khởi điểm từ 5,3 triệu đồng/m2

29 lô đất ở tại khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hoà và 29 lô đất ở tại khu dân cư thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Địnhc, có diện tích từ 109,1 đến 134,5 m²/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định .

Cụ thể là quyền sử dụng 29 lô đất ở tại khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; và 29 lô đất ở tại khu dân cư thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

58 lô đất có diện tích từ 109,1 đến 134,5 m²/lô với mức giá khởi điểm từ 5,3 đến 8,8 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các lô đất là hơn 48,14 tỷ đồng.

 

   Thông tin 58 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).           

Về hình thức, phương thức đấu giá, kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

Thời gian xem tài sản đấu giá liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

Đối với lô đất số C15 đến lô số C21 thuộc khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh; lô số 1, từ lô số 8 đến lô số 13 của khu C thuộc khu dân cư thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương từ ngày niêm yết đến 15h ngày 20/10; tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 7h30 đến 16h ngày 20/10.

Khách hàng nộp tiền đặt trước đến trước 16h ngày 20/10.

Cuộc đấu giá và công bố giá được tổ chức bắt đầu lúc 7h30 ngày 23/10 tại trụ sở khu vực Minh Khai.

Đối với lô đất từ lô số C22 đến lô số C28 thuộc khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh; từ lô số 14 đến lô số 20 của khu C thuộc khu dân cư thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ; các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiên đấu giá của cuộc đấu giá ngày 23/10

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương từ ngày niêm yết đến 15h ngày 27/10; tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 7h30 đến 16h ngày 27/10.

Khách hàng nộp tiền đặt trước đến trước 16h ngày 27/10.

Cuộc đấu giá và công bố giá được tổ chức bắt đầu lúc 7h30 ngày 30/10 tại trụ sở khu vực Minh Khai.

Đối với lô đất từ lô số C29 đến lô số C35 thuộc khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh; từ lô số 21 đến lô số 27 của khu C thuộc khu dân cư thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ; các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiên đấu giá của cuộc đấu giá ngày 30/10

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương từ ngày niêm yết đến 15h ngày 3/11; tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 7h30 đến 16h ngày 3/11.

Khách hàng nộp tiền đặt trước đến trước 16h ngày 3/11.

Cuộc đấu giá và công bố giá bắt đầu lúc 7h30 ngày 6/11 tại trụ sở khu vực Minh Khai.

Đối với lô đất từ lô số C36 đến lô số C43 thuộc khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hoà, xã Nhơn Khánh; từ lô số 4 đến lô số 8 của khu A, từ lô số 28 đến lô số 30 của khu C thuộc khu dân cư thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ; các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiên đấu giá của cuộc đấu giá ngày 6/11

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương từ ngày niêm yết đến 15h ngày 10/11; tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 7h30 đến 16h ngày 10/11. 

Khách hàng nộp tiền đặt trước đến trước 16h ngày 10/11.

Cuộc đấu giá và công bố giá bắt đầu lúc 7h30 ngày 13/11 tại trụ sở khu vực Minh Khai.

Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày chủ nhật hàng tuần sau ngày 13/11 với các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc không hợp lệ, không đủ điều kiện đấu giá.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá đến 16h ngày thứ năm hàng tuần tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Khách hàng nộp tiền đặt trước đến trước 16h ngày thứ năm hàng tuần.

Cuộc đấu giá và công bố giá được tổ chức lúc 7h30 ngày chủ nhật hàng tuần tại trụ sở khu vực Minh Khai. 

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương, địa chỉ lô DC1a-13 Nguyễn Thị Định, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0256.2200569. 

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cụm công nghiệp ở Đan Phượng ngay chân cầu Hồng Hà sắp xây dựng
Cụm công nghiệp Hồng Hà ở huyện Đan Phượng nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.