Đấu giá 9 ô đất tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ, giá khởi điểm từ 1,5 triệu đồng/m2

UBND huyện Phù Ninh sẽ đấu giá 9 ô đất diện tích từ 150 m2 - 262 m2 vào ngày 10/4 tới đây.

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng 9 ô đất ở tại các xã/thị trấn: xã Hạ Giáp, xã Phú Nham, xã Tiên Du và thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Các ô đất trên có diện tích từ 150 m2 đến 262 m2, giá khởi điểm từ 1,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/m2. 

Dưới đây là thông tin chi tiết các ô đất sẽ được đấu giá: 

Đấu giá 9 ô đất tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ, giá khởi điểm từ 1,5 triệu đồng  - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Thời gian xem đất trong hai ngày 18/3 và 19/3 tại nơi có tài sản đấu giá. 

Bán và nhận hồ sơ đấu giá đến ngày 7/4, tại UBND các xã Hạ Giáp, xã Tiên Du, xã Phú Nham, thị trấn Phong Châu; Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh và Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ).

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 7/4 đến ngày 9/4, trong giờ hành chính, hình thức chuyển khoản tới số tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ. 

Buổi đấu giá sẽ diễn ra từ 8h, ngày 10/04 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Châu. Hình thức đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng), phương thức trả giá lên.chọn