Tags

Đấu giá đất Bình Phước

Tìm theo ngày
Thông tin đấu giá đất Bình Phước mới nhất

Thông tin đấu giá đất Bình Phước mới nhất

Thông tin đấu giá đất Bình Phước sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực đấu giá tại 19 quận, 5 huyện và 1 thành phố trên địa bàn Bình Phước. Cụ thể:

Gồm, 1 thành phố: Đấu giá đất ở TP Đồng Xoài.

Tại 2 thị xã: Đấu giá đất ở thị xã Bình Long, Phước Long.

Tại 8 huyện: Đấu giá đất ở huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng, Đồng Phú. 

Bên cạnh đó, đấu giá đất Bình Phước cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin đấu giá đất gồm có vị trí, diện tích khu đất đấu giá theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Thời hạn sử dụng của khu đất đấu giá.  

- Giá khởi điểm và giá đặt trước của khu đất được đấu giá. 

- Sơ đồ khu đất được đấu giá.

- Hình ảnh mô tả khu đất được đấu giá.

Mục đích chính của “đấu giá đất Bình Phước”

Mục tiêu chính của việc đấu giá đất Bình Phước là:

- Giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

- Tạo cơ sở cho sự phát triển thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.