Đề nghị chuyển gần 34 ha đất lúa làm dự án thép Hòa Phát Dung Quất 2, vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có diện tích gần 280 ha, vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng, là dự án lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát.

UBND tỉnh Quảng Ngãi mới đây có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Theo tờ trình, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được Ban Quản lý Khu kinh Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2021, nằm trong Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Tỉnh Quảng Ngãi đánh giá đây là dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương và ngoài tỉnh, đồng thời đóng góp nguồn thu ngân sách tỉnh khá lớn. Để kịp thời triển khai thực hiện dự án trong năm 2022, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 33,97/279,8 ha tổng diện tích dự án.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án; chịu trách nhiệm và đảm bảo về tính chính xác giữa hồ sơ và thực địa, sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tính khả thi trên thực tế.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm (nếu có).

Dự án thép Hòa Phát Dung Quất 2 vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn, cho biết ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng, là dự án lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát.

Thông tin trên website Tập đoàn Hòa Phát cho biết, công ty đang đẩy nhanh thực hiện các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 từ đầu năm 2022, công suất 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng/năm.

chọn
Sẽ tiếp tục triển khai dự án tại 61 Trần Phú, chủ đầu tư điều chỉnh theo yêu cầu của thành phố
UBND TP Hà Nội cho biết chủ đầu tư dự án tại số 61 Trần Phú đã làm đúng quy hoạch, quy trình và thủ tục đầu tư. Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và sẽ báo cáo Trung ương cho tiếp tục triển khai dự án.