Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Ba Đình năm 2019 có đáp án

Các giáo viên và học sinh có thể dùng để thi học kì 2 lớp 9 môn Toán của Phòng GD&ĐT Ba Đình (Hà Nội) năm 2019 để làm tư liệu tham khảo, học tập.

Chi tiết đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Ba Đình năm 2019

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán của Phòng GD&ĐT Ba Đình (Sở GD&ĐT Hà Nội) năm 2019 gồm 6 câu hỏi ở dạng tự luận. Mỗi thí sinh có 120 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Dưới đây là đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán của Phòng GD&ĐT Ba Đình năm 2019 kèm đáp án. Các em học sinh và giáo viên có thể tham khảo làm tư liệu học tập, giảng dạy:

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Ba Đình năm 2019 có đáp án - Ảnh 1.

Các em thí sinh có thể tham khảo khung đáp án của đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán của Phòng GD&ĐT Ba Đình dưới đây: 

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Ba Đình năm 2019 có đáp án - Ảnh 2.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Ba Đình năm 2019 có đáp án - Ảnh 3.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Ba Đình năm 2019 có đáp án - Ảnh 4.


chọn