Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2019

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2019 là tư liệu giúp các thí sinh cả nước ôn tập, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì kết thúc năm học.

Hiện nay là thời điểm cuối năm học, nhiều địa phương bắt đầu tổ chức cho học sinh các khối lớp làm bài thi học kì 2. Mới đây, Sở GD&ĐT Thái Bình cũng đã cho học sinh lớp 9 thi khảo sát chất lượng học kì 2 với các môn trong chương trình học. Các thí sinh có thể tham khảo đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2018 - 2019 để ôn tập, củng cố lại kiến thức.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2019 gồm 5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Dưới đây là đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2018 - 2019:

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2019 - Ảnh 1.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Thái Bình năm học 2018 - 2019

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.