Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu năm 2019

Các thí sinh có thể tham khảo đề thi vào lớp 10 môn Toán các trường Phổ thông DTNT và THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu năm 2019.

Ngày 7/6, Sở GD&ĐT Lai Châu đã tổ chức kì thi vào lớp 10 các trường Phổ thông DTNT và THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2019. Các thí sinh có thể tham khảo đề thi vào lớp 10 môn Toán của Sở GD&ĐT Lai Châu làm tư liệu.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán các trường Phổ thông DTNT và THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu gồm 5 câu hỏi tự luận. Thí sinh có 120 phút để hoàn thành bài thi.

Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn Toán các trường Phổ thông DTNT và THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu năm 2019:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu năm 2019 - Ảnh 1.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn, Lai Châu năm 2019


chọn