Đề xuất dự án đầu tư Nhà máy xử lí chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm ở Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư Nhà máy xử lí chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lí chất thải rắn Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo đến HĐND thành phố về dự án đầu tư Nhà máy xử lí chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Theo báo cáo, UBND thành phố đã thống nhất hồ sơ đề xuất dự án của Liên doanh CTCP đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland, CTCP phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Huy Hoàng và CTCP môi trường Huy Hoàng Eco (tại Công văn số 5041/UBND-STNMT ngày 31/7/2020), thành lập Hội đồng thẩm định dự án (tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 5/9/2020). 

Một liên doanh đề xuất dự án đầu tư Nhà máy xử lí chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bãi rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu. (Ảnh tư liệu: CTV).

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án theo qui định.

Theo UBND thành phố, để đảm bảo tiến độ xử lí chất thải rắn sinh hoạt của thành phố đến năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất tiến độ chi tiết trên cơ sở rút ngắn tối đa thời gian.

Cụ thể, dự kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; ban hành kế hoạch, tiến độ chi tiết vào tháng 11/2020.

Trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 11 - 12/2020; Tổ chức lập và trình phê duyệt dự án đầu tư trong quí I/2021.

Lập hồ sơ đấu thầu, tham mưu công tác đấu thầu chậm nhất trong quí III/2021 để sớm triển khai xây dựng nhà máy.

Theo công bố của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án được đề xuất có công suất xử lí chất thải rắn sinh hoạt là 1.000 tấn/ngày và có khả năng tăng công suất, mở rộng qui mô trong trường hộ cần thiết với hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP), nhà đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư, vận hành dự án từ nguồn vốn của nhà đầu tư. 

Dự án có thời gian hoạt động không quá 25 năm kể từ ngày kí kết hợp đồng dự án.

chọn