'Điểm mặt' 4 loại ống hút độc đáo đang đổ bộ thế chỗ ống hút nhựa truyền thống

Người dùng, nhất là giới trẻ, đang rủ nhau sử dụng các loại ống hút có chất liệu thân thiện với môi trường để góp phần giảm thiểu lượng ống hút nhựa thải ra. Vậy, các loại ống hút nào sẽ là đối thủ đủ sức loại ống hút nhựa?

'Điểm mặt' 4 loại ống hút độc đáo thay thế ống hút nhựa truyền thống.

chọn