Diễn biến mới nhất về 'siêu dự án' nghỉ dưỡng Hải Tiến 1.350 ha của Tập đoàn Flamingo

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc hoàn thiện hồ sơ qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.
Diễn biến mới nhất về 'siêu dự án' nghỉ dưỡng Hải Tiến 1.350 ha của Tập đoàn Flamingo - Ảnh 1.

Diễn biến mới nhất về siêu dự án nghỉ dưỡng Hải Tiến 1.350ha. (Ảnh dọc ven biển Hải Tiến)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở gồm Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hoằng Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo hoàn thiện hồ sơ qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến.

Đồng thời, Phó chủ tịch yêu cầu các bên khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án tài chính, hiệu quả đầu tư thực hiện qui hoạch, bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng thuật, dự kiến giá trị quyền sử dụng đất… theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo Chủ tịch tỉnh trong tháng 4/2020.

Vào hồi tháng 10/2019, Tập đoàn Flamingo đã báo cáo qui hoạch khu vực các xã Hoằng Trường, Hoằng Phụ, Hoằng Châu, Hoằng Phong (huyện Hoằng Hóa) hình thành quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến.

Theo báo cáo, ý tưởng của Tập đoàn Flamingo sẽ hình thành quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến với diện tích là 1.350ha, trên vùng hiện trạng khu vực 4 xã trên.

Ý tưởng qui hoạch phân khu 1/2000 của đơn vị sẽ tạo lập nên một quần thể đô thị nhằm khơi dậy bản sắc văn hóa Việt qua các làng nghề truyền thống hiện có tại địa phương, đồng thời hình thành nên tổ hợp công viên chuyên đề Safari và công viên vui chơi giải trí.

Trong quần thể khu đô thị nghỉ dưỡng này sẽ có những phân khu chức năng riêng biệt, khu thương mại, khu dân cư...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tán thành việc hình thành quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến tại huyện Hoằng Hóa. Tuy nhiên, ông Xứng lưu ý một số điểm cho đơn vị tư vấn và các ngành liên quan xem xét, điều chỉnh.

Cụ thể, về hệ thống rừng phòng hộ tại đây, Flamingo cần hạn chế tối đa việc xâm lấn; UBND huyện Hoằng Hóa cần rà soát lại diện tích khu vực rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại đây, cung cấp cho đơn vị tư vấn cập nhật vào bản đồ qui hoạch dự án.

Về việc xử lí vấn đề nước biển xâm thực, Chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu mô hình chống xâm thực từ một số địa phương có tính chất tương đồng, lên phương án xử lí dứt điểm tình trạng trên; báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết...

chọn
Shark Hưng: Đất nông nghiệp có nơi tăng gấp 3-4 lần, rất nhiều doanh nghiệp đi gom
Theo lãnh đạo Cen Group, trong khoảng 2 - 3 năm qua, tình hình giao dịch đất nông nghiệp diễn ra sôi động. Nhiều doanh nghiệp đi thâu tóm, mua gom đất nông nghiệp, bao gồm cả đất trồng lúa.