Thanh tra dự án Flamingo Cát Bà: Chưa kí hợp đồng thuê với Flamingo, Hải Phòng đã giao đất?

Đối với việc kí hợp đồng thuê đất dự án Flamingo Cát Bà, theo kết quả thanh tra của Bộ TN&MT, trong tổng diện tích 20.980,4 m2 đất có 14.136 m2 đất đã được Sở TN&MT TP Hải Phòng kí hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, diện tích còn lại 6.844,4 m2 đã bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa được Sở này kí hợp đồng thuê.

Thanh tra dự án Flamingo Cát Bà: Chưa kí hợp đồng thuê với Flamingo, Hải Phòng đã giao đất? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Theo thông tin chúng tôi nhận được, Bộ TN&MT vừa công bố công khai Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort (TT Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).

Được biết, dự án này do Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2315/QĐ-BTNMT ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc UBND TP Hải Phòng quyết định cho phép Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo đầu tư dự án nêu trên tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 (TT Cát Bà) không vi phạm ranh giới di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà.

Ngoài ra, dự án này với quy mô diện tích đất để thực hiện là 47.398,6 m2 đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cát Hải được UBND TP Hải Phòng phê duyệt năm 2017.

"Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) TP Hải Phòng được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 25/5/2018, khu vực bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 của dự án thuộc chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ quy hoạch đến năm 2020.

Do vậy, việc UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê 20.980,4 m2 đất tại TT Cát Bà để thực hiện dự án là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Thời hạn cho thuê đất của dự án 62 năm là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 (do Dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được ưu đãi đầu tư)", kết quả thanh tra của Bộ TN&MT nêu.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Flamingo thiếu thông tin?

Đáng chú ý, đối với dự án trên, kết quả thanh tra nêu rõ việc trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBND TP Hải Phòng cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể.

Giấy chứng nhận này chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên Dự án "Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort". Theo kết quả thanh tra, điều này là không đúng quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với việc kí hợp đồng thuê đất, theo kết quả thanh tra của Bộ TN&MT, trong tổng diện tích 20.980,4 m2 đất có 14.136 m2 đất đã được Sở TN&MT TP Hải Phòng kí hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, diện tích còn lại 6.844,4 m2 đã bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa được Sở này kí hợp đồng thuê.

Theo kết quả thanh tra, điêu này chưa đúng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Về phía Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo, kết quả thanh tra cũng kết luận đối với diện tích 6.844,4 m2 được thuê trả tiền hàng năm, đơn vị này đã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa thực hiện việc kí hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo để tạm thời đá tận thu trong quá trình san gạt tạo mặt bằng vào khu vực bãi tắm Cát Cò 2 không đúng nơi quy định (hiện Công ty đã khắc phục xong); thực hiện không đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ (quan trắc không đúng tần suất đối với nước thải).

Yêu cầu Flamingo thực hiện đúng chương trình quan trắc môi trường

Đáng chú ý, Bộ TN&MT cũng kiến nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Sở TN&MT kí hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê 6.844,4 m2 đất và điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo UBND huyện Cát Hải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định nêu trên.

Đối với Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo, Bộ TN&MT yêu cầu có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kí hợp đồng thuê đất đối với diện tích 6.844,4 m2 đất theo qui định.

Ngoài ra, Bộ này cũng yêu cầu Flamingo thực hiện đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quan trắc nước thải thiếu tần suất như đã nêu trên.


chọn
Toàn cảnh huyện Mỹ Lộc được quy hoạch sáp nhập vào TP Nam Định
Tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng TP Nam Định trong đó có sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc.