Điều chỉnh quy hoạch Bắc Giang: Giảm 7 đô thị so với quy hoạch duyệt năm 2022

Theo phương án điều chỉnh, đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang có 22 đô thị, giảm 7 đô thị so với quy hoạch đã phê duyệt năm 2022.

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 .

Theo đó, đối với phương án phát triển mạng lưới đô thị, đến năm 2030, tỉnh sẽ có 22 đô thị (giảm 7 đô thị so với quy hoạch đã được phê duyệt) gồm: Một đô thị loại I (TP Bắc Giang), một đô thị loại III (TP Việt Yên), 4 đô thị loại IV và 16 đô thị loại V.

 Một góc TP Bắc Giang. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) là đô thị cấp huyện, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Bắc Giang dự kiến thực hiện sắp xếp 4 ĐVHC cấp huyện (trong đó có một đô thị cấp huyện là TP Bắc Giang) thành 4 ĐVHC cấp huyện mới (trong đó có hai đô thị cấp huyện mới).

Cụ thể, thực hiện sáp nhập toàn bộ huyện Yên Dũng với TP Bắc Giang; sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn (mới) và huyện Sơn Động. 

Bên cạnh đó, huyện Hiệp Hòa, huyện Lạng Giang sẽ được tiếp tục đầu tư, phát triển đạt các tiêu chí đô thị loại IV để thành lập thị xã Hiệp Hòa, thị xã Lạng Giang; thị xã Việt Yên đầu tư phát triển trở thành thành phố.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính là đô thị cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025, Bắc Giang dự kiến sắp xếp 5 ĐVHC cấp xã là đô thị, trong đó ba ĐVHC thuộc diện sắp xếp, hai ĐVHC thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Ngoài ra, tỉnh thực hiện sắp xếp 13 xã quy hoạch thành các phường và thị trấn; giai đoạn 2026 - 2030; dự kiến sắp xếp ba ĐVHC là đô thị cấp xã.

Trước đó, theo phương án phát triển mạng lưới đô thị trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, đến năm 2030, toàn tỉnh có 29 đô thị, gồm: Một đô thị loại I (TP Bắc Giang); một đô thị loại III (thị xã Việt Yên); 4 đô thị loại IV (thị xã Hiệp Hòa, thị trấn Chũ mở rộng, thị trấn Vôi và thị trấn Đồi Ngô); 26 thị trấn là đô thị loại V gồm 99 đô thị hiện có và 14 đô thị thành lập mới, gồm: Tiền Phong, Nội Hoàng, Đức Giang - huyện Yên Dũng; Biển Động, Tân Sơn - huyện Lục Ngạn; Phương Sơn, Cẩm Lý, Lan Mẫu - huyện Lục Nam; Bỉ (Ngọc Thiện), Việt Lập - huyện Tân Yên, Mỏ Trạng - huyện Yên Thế;Tân Dĩnh, Tân Hưng, Thái Đào - huyện Lạng Giang.

Đến năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 70 - 75%, cụ thể: Một đô thị loại I (TP Bắc Giang, sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang); một đô thị loại II (TP Việt Yên); một đô thị loại III (TP Hiệp Hòa); 

4 đô thị loại IV gồm có thị xã Lạng Giang (bao gồm toàn bộ huyện Lạng Giang), thị xã Chũ (bao gồm toàn bộ huyện Lục Ngạn), thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Cao Thượng.

18 thị trấn là đô thị loại V, trong đó 11 đô thị đã có từ năm 2030: An Châu, Tây Yên Tử, Phồn Xương, Bố Hạ, Mỏ Trạng, Nhã Nam, Bỉ, Việt Lập, Phương Sơn, Lan Mẫu, Cẩm Lý, (giảm thị trấn Biển Động, Tân Sơn do thành lập thị xã Chũ; giảm thị trấn Vôi, Kép, Tân Hưng, Thái Đào, Tân Dĩnh do thành lập thị xã Lạng Giang; giảm Nham Biền, Tân An, Nội Hoàng, Tiền Phong, Đức Giang do sát nhập về TP Bắc Giang); và 4 đô thị thành lập mới gồm: Nghĩa Phương, Đồng Đỉnh, Phúc Sơn, Ngọc Vân.

chọn
Tuyến đường 14,6 km, nối hai di tích Quốc gia đặc biệt ở Hà Nam và Nam Định đang xây dựng
Tuyến đường dài 14 km kết nối hai di tích Quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) và khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam Định) đang xây dựng.