Điều chỉnh quy hoạch Bắc Giang: Hủy một khu công nghiệp ở Lục Nam

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch, Bắc Giang sẽ hủy một khu công nghiệp ở huyện Lục Nam, đồng thời điều chỉnh diện tích một số khu công nghiệp và dự án sân golf, đô thị, nghỉ dưỡng khác.

Đưa ra khỏi quy hoạch một khu công nghiệp 

HĐND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đối với phương án phát triển khu công nghiệp (KCN), tỉnh sẽ đưa ra khỏi quy hoạch KCN Huyền Sơn với diện tích 150 ha; điều chỉnh giảm 133 ha diện tích KCN Tiên Sơn - Ninh Sơn.

Đồng thời, điều chỉnh dịch chuyển ranh giới KCN - Đô thị - Dịch vụ Tiên Sơn - Ninh Sơn; diện tích KCN sau điều chỉnh còn 167 ha (giảm 56 ha) trên cơ sở điều chỉnh giảm 133 ha diện tích KCN Tiên Sơn - Ninh Sơn; điều chỉnh quy hoạch khu logistics Tiên Sơn - Ninh Sơn diện tích 77 ha chuyển sang thành đất KCN thuộc KCN Tiên Sơn - Ninh Sơn.

Điều chỉnh đưa KCN An Hà, huyện Lạng Giang với diện tích 300 ha từ giai đoạn 2031 - 2050 thực hiện trong thời kỳ 2021 - 2030, trong đó, thực hiện trong thời kỳ 2021 - 2030 với quy mô 206 ha, giai đoạn 2031 - 2050 mở rộng thêm 94 ha.

Như vậy, đến năm 2030, Bắc Giang quy hoạch 29 KCN, trong đó có 6 KCN đã thành lập được mở rộng thêm; ba KCN đã có trong quy hoạch và quy hoạch mới 20 KCN.

Danh sách điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  đã phê duyệt.

STT

Tên KCN

Địa điểm

Diện tích dự kiến đến năm 2030 khoảng (ha)

Điều chỉnh

Tổng cộng:

7.000

 

I

Các KCN đã thành lập

1.966

 

1

KCN Quang Châu

Huyện Việt Yên

516

 

Trong đó: Mở rộng 90ha

 

2

KCN Vân Trung

Huyện Việt Yên, Yên Dũng

388

 

Sáp nhập CCN Tăng Tiến

 

3

KCN Song Khê - Nội Hoàng

TP Bắc Giang, huyện Yên Dũng

221

 

Sáp nhập CCN Nội Hoàng

 

4

KCN Đình Trám

Huyện Việt Yên

127

 

5

KCN Hòa Phú

Huyện Hiệp Hòa

515

 

Mở rộng giai đoạn 1: 85ha

 

Mở rộng giai đoạn 2: 222ha

 

6

KCN Việt Hàn

Huyện Việt Yên, TP Bắc Giang

198

 

Mở rộng: 148ha

 

II

Các KCN có trong quy hoạch

1.245

 

1

KCN-Đô thị-Dịch vụ Yên Lư

Huyn Yên Dũng

600

 

Mở rộng: 223ha

 

2

KCN-Đô thị-Dịch vụ Yên Sơn - Bắc Lũng

Huyện Lục Nam

490

 

Mở rộng: 190ha

 

3

KCN Tân Hưng

Huyện Lạng Giang

155

 

Sáp nhập CCN Tân Hưng

 

III

KCN quy hoạch mới

3.789

 

1

KCN - Đô thị - Dịch vụ Tiên Sơn - Ninh Sơn

Huyện Việt Yên

223

Dịch chuyển ranh giới KCN - Đô thị - Dịch vụ Tiên Sơn - Ninh Sơn và diện tích KCN

2

KCN Quang Châu 2

Huyện Việt Yên

125

 

3

KCN Song Mai-Nghĩa Trung

TP Bắc Giang, huyện Việt Yên

205

 

4

KCN Mỹ Thái-Xuân Hương-Tân Dĩnh

Huyện Lạng Giang

200

 

5

KCN-Đô thị-Dịch vụ Châu Minh - Bắc Lý-Hương Lâm

Huyện Hiệp Hòa

211

 

6

KCN-Đô thị-Dịch vụ Minh Đức-Thượng Lan-Ngọc Thiện

Huyện Việt Yên, Tân Yên

200

 

7

KCN-Đô thị-Dịch vụ Đức Giang

Huyện Yên Dũng

285

 

8

KCN Huyền Sơn

Huyện Lục Nam

150

Đưa ra khỏi quy hoạch

9

KCN Thái Đào - Tân An

Huyện Lạng Giang, Yên Dũng

170

 

10

KCN-Đô Thị - Dịch vụ Xuân Cẩm - Hương Lâm

Huyện Hiệp Hòa

224

 

11

KCN-Đô thị-Dịch vụ Hòa Yên

Huyện Hiệp Hòa, Vit Yên

256

 

12

KCN Yên Sơn

Huyện Lục Nam

155

 

13

KCN-Đô thị-Dịch vụ Đồng Phúc

Huyện Yên Dũng

360

 

14

KCN- Đô thị - Dịch vụ Tự Lạn - Bích Sơn - Trung Sơn

Huyện Việt Yên

150

 

15

KCN Thượng Lan

Huyện Việt Yên

150

 

16

KCN-Đô thị-Dịch vụ Nghĩa Hưng

Huyện Lạng Giang

150

 

17

KCN Ngọc Thiện

Huyện Tân Yên

150

 

18

KCN Phúc Sơn

Huyện Tân Yên

125

 

19

KCN Mỹ Thái

Huyện Lạng Giang

160

 

20

KCN Ngọc Lý

Huyện Tân Yên

140

 

 

Quy hoạch mới các KCN tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2031- 2050 theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

STT

Tên KCN

Địa điểm

Tổng diện tích đến năm 2050 (gổm cả ĐT-DV)
(ha)

Điều chỉnh

Tổng cộng:

              4.441

 

I

Mở rộng các KCN đã quy hoạch giai đoạn 2021-2030

              3.497

 

1

KCN Huyền Sơn

Xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam

270

Đưa ra khỏi quy hoạch

Mở rộng

2

Mở rộng KCN Yên Sơn

Xã Yên Sơn, huyện Lục Nam

205

 

3

KCN Minh Đức-Thượng Lan-Ngọc Thiện

Xã Minh Đức,xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên

                         502

 

Mở rộng

 

4

KCN Mỹ Thái-Xuân Hương-Tân Dĩnh

Xã Mỹ Thái, xã Xuân Hương và xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang

                         230

 

5

KCN Châu Minh - Bắc Lý-Hương Lâm

Xã Châu Minh, xã Bắc Lý, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa

                         312

 

6

KCN Đức Giang

Xã Đức Giang, xã Tư Mại, xã Đồng Phúc, xã Đồng Việt, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng

                         370

 

7

KCN Thái Đào - Tân An

Xã Thái Đào, huyện Lạng Giang và TT Tân An, huyện Yên Dũng

                         190

 

8

KCN Xuân Cẩm - Hương Lâm

Xã Xuân Cẩm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa

                         319

 

9

KCN Hòa Yên

Xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa và xã Tiên Sơn, huyện Viêt Yên

                         436

 

10

KCN Tự Lạn - Bích Sơn - Trung Sơn

Xã Tự Lạn, xã Bích Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên

                         224

 

11

KCN Thượng Lan

Xã Thượng Lan, huyện Việt Yên

                         185

 

12

KCN Nghĩa Hưng

Xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang

                         254

 

II

KCN quy hoạch mới giai đoạn 2031-2050

                         944

 

1

KCN Quế Nham

Xã Quế Nham, hyện Tân Yên

200

 

2

KCN An Hà

Xã An Hà, huyện Lạng Giang

300

Điều chỉnh giai đoạn thực hiện, cụ thể, thực hiện trong thời kỳ 2021 - 2030 với quy mô 206 ha, giai đoạn 2031 - 2050 mở rộng thêm 94 ha

3

KCN-Đô thị-Dịch vụ Cẩm Lý-Vũ Xá

Xã Cẩm Lý, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam

444

 

 

 Phối cảnh KCN Tiên Sơn - Ninh Sơn, thị xã Việt Yên. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Điều chỉnh diện tích sân golf Yên Hà và tổ hợp nghỉ dưỡng Hố Cao 

Đối với phát triển khu dịch vụ, Bắc Giang điều chỉnh ranh giới Khu sân golf Yên Thế tại khu hồ Cầu Rễ, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế; điều chỉnh ranh giới Khu sân golf và nghỉ dưỡng tại xã Cương Sơn, Nghĩa Phương, huyện Lục Nam.

Điều chỉnh giảm 51 ha diện tích Khu sân golf Yên Hà tại xã Yên Lư, huyện Yên Dũng và xã Vân Trung, thị xã Việt Yên, diện tích sau điều chỉnh còn 149 ha (trong đó, diện tích sân golf còn 94 ha); điều chỉnh tăng diện tích sân golf tại khu sân golf và nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Hố Cao tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang từ 75,38 ha lên 126,38 ha (giữ nguyên quy mô toàn khu 420 ha).

Đưa ra khỏi quy hoạch khu dịch vụ tổng hợp, logistics Nham Biền (thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) diện tích khoảng 80 ha và khu dịch vụ tổng hợp, logistics Tiên Sơn - Ninh Sơn, thị xã Việt Yên với diện tích khoảng 77 ha (điều chỉnh thành đất KCN Tiên Sơn - Ninh Sơn).

chọn
VSIP II Quảng Ngãi có thể bắt đầu cho thuê từ quý III/2025, chủ đầu tư dự phóng doanh thu khủng
Thông tin từ chủ đầu tư, KCN VSIP II Quảng Ngãi dự kiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào quý III/2025, kế hoạch cho thuê 25- 50 ha/năm, giá cho thuê dự kiến 65 - 80 USD/m2, tổng doanh thu đến năm 2032 dự kiến là 252,55 triệu USD.