Điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp phường 8 và xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Màu

Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phường 8 và xã Lý Văn Lâm được UBND thành phố Cà Mau phê duyệt ngày 30/11/2012.

Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch

Theo quyết định, Khu công nghiệp này thuộc phường 8 và xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Ranh giới được xác định: phía đông giáp sông Gành Hào; phía tây giáp khu dân cư phường 8 và xã Lý Văn Lâm, ranh giới là đường Lê Hồng Phong; phía tây giáp kênh thủy lợi (kênh Ông Thà); phía bắc giáp đường Nguyễn Công Trứ.

Quy hoạch sử dụng đất

Diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp này là 192 ha, trong đó gồm đất công trình công cộng là 19,61ha, chiếm 9,54%; đấtcông trình công nghiệp (51,74 ha, 26,54%); đất ở (49,57 ha, 25,42%); đất xây dựng Hồ điều hòa số 3 (27,87, chiếm 14,29%); đất cây xanh cách ly (3,69 ha, 1,89%); đất giao thông (43,52 ha, 22,32%).

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phường 8 và xã Văn Lâm TẠI ĐÂY

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian Khu công nghiệp phường 8 và xã Văn Lâm. 

 

 

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 

  Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp phường 8 và xã Văn Lâm. 

 

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp phường 8 và xã Văn Lâm.