Doanh nghiệp một tháng tuổi muốn tài trợ lập quy hoạch KĐT du lịch 355 ha ở Lâm Đồng

CTCP Đầu tư Phát triển Nam Miền Trung Lâm Đồng đề xuất được tài trợ nghiên cứu, khảo sát và lập đồ án nghiên cứu quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu đô thị du lịch Liên Nghĩa với diện tích 355 ha.

Ngày 11/2 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có công văn gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đức Trọng về việc lấy ý kiến về đề nghị tài trợ nghiên cứu, khảo sát và lập đồ án nghiên cứu quy hoạch phân khu tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng của CTCP Đầu tư Phát triển Nam Miền Trung Lâm Đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp đề xuất được tài trợ nghiên cứu, khảo sát và lập đồ án nghiên cứu quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu đô thị du lịch Liên Nghĩa, Đức Trọng với diện tích 355 ha.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở, địa phương được nêu trên có có ý kiến trước ngày 21/2 để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Về CTCP Phát triển Nam Miền Trung Lâm Đồng, doanh nghiệp thành lập ngày 11/1/2022, trụ sở tại đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ông Đặng Ngọc Băng là người đại diện pháp luật, giữ chức Tổng Giám đốc.

CTCP Đầu tư Phát triển Nam Miền Trung Lâm Đồng có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do 5 cổ đông sáng lập gồm: Đặng Ngọc Băng góp 20 tỷ đồng (20%); Thái Bằng Phương góp 5 tỷ đồng (5%); Võ Tá Thế góp 5 tỷ đồng (5%); Trần Đại góp 35 tỷ đồng (35%); Nguyễn Tăng Thịnh góp 35 tỷ đồng (35%).

Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, bên cạnh đó là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, xây dựng nhà để ở,...

chọn
Nhà Đà Nẵng dự kiến mua lại 15% cổ phiếu quỹ, hơn 200 tỷ đồng bị phong tỏa liên quan sai phạm trong quá trình cổ phần hóa
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên của Nhà Đà Nẵng, đơn vị trên cho biết, Công an TP Đà Nẵng đang phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Việt Á của Nhà Đà Nẵng với số tiền 222 tỷ đồng do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa công ty giai đoạn 2010.