Đồng Nai qui hoạch dự án Cảng cạn Long Thành gần 22 ha

UBND tỉnh Đồng Nai mới đây có quyết định phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cảng cạn Long Thành tại xã Long An, huyện Long Thành.

Dự án xây dựng Cảng cạn Long Thành là dự án đầu tư xây dựng mới cảng cạn (kho và cảng tổng hợp) vó diện tích gần 22 ha phục vụ các hoạt động giao nhận và vận tải hàng hóa.

Dự kiến đây sẽ là nơi nhận và gửi hàng hóa được vận chuyển bằng container; tạm chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và container; tập kết container để vận chuyển đến cảng biển và các nơi khác, kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; sửa chữa và bảo dưỡng container...

Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm vụ lập qui hoạch được thực hiện bởi chủ đầu tư là Công ty CP Kho bãi và logistics Long Thành. 

Thời gian lập và trình duyệt qui hoạch là 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ qui hoạch được duyệt.

Tháng 2/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc bổ sung Cảng cạn tại xã Long An, huyện Long Thành vào qui hoạch phát triển hệ thống Cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

chọn