Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Hoàng Kim là một xã thuộc huyên Mê Linh, thành phố Hà Nội. Xã có 3 thôn: Hoàng Kim; Hoàng Xá; Tây Xá. Về vị trí địa lý xã Hoàng Kim phía bắc giáp xã Thạch Đà; phía đông giáp xã Văn Khê; phía nam giáp Sông Hồng; phía tây giáp xã Thạch Đà.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường chạy qua địa bàn phía đông bắc

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông bắc của xã Hoàng Kim.

   Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoàng Kim theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hoàng Kim. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).