Đường sẽ mở ở xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Hoàng Kim là một xã thuộc huyên Mê Linh, thành phố Hà Nội. Xã có 3 thôn: Hoàng Kim; Hoàng Xá; Tây Xá. Về vị trí địa lý xã Hoàng Kim phía bắc giáp xã Thạch Đà; phía đông giáp xã Văn Khê; phía nam giáp Sông Hồng; phía tây giáp xã Thạch Đà.

Trên địa bàn xã Hoàng Kim hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Đê Tả Sông Hồng…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Hoàng Kim. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Mê Linh, bản đồ này được UBND huyện Mê Linh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là một trong số những đường sẽ mở ở xã Hoàng Kim trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Mê Linh.

Đây là đoạn đường dài khoảng 215 m nối từ đê Tả Sông Hồng và kéo theo hướng nam xuống tuyến đường đi vào trường Mầm non Hoàng Kim.

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Hoàng Kim trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2030 huyện Mê Linh.

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HOÀNG KIM trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HOÀNG KIM trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HOÀNG KIM trên thực địa tại đây. 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN MÊ LINH trên thực địa tại đây. 

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).