Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tiền Phong là một xã thuộc huyện Mê Linh. Xã có diện tích 10,71 km², dân số năm 2015 là 17.114 người. Về địa giới hành chính xã Tiền Phong phía đông giáp Nam Hồng, phía đông nam giáp xã Kim Chung, phía nam giáp xã Đại Mạch, phía tây nam giáp xã Tráng Việt, phía tây giáp xã Mê Linh và xã Đại Thịnh, phía bắc giáp xã Chi Đông và Quang Minh. Xã gồm 8 thôn: Yên Nhân, Trung Hậu Đông, Trung Hậu Đoài, Do Hạ, Phố Yên, Do Thượng, Ấp Trung, Ấp Giữa.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường cắt Quốc lộ 23

Tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía nam của xã Tiền Phong, đi qua các khu dân cư Phố Yên, Yên Nhân.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường chạy qua địa bàn phía đông nam

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông nam của xã Tiền Phong, có một đầu ở Tỉnh lộ 23.

   Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

     Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).