Đường sẽ mở ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Chu Phan là một xã thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Xã Chu Phan có diện tích 8,56 km², dân số năm 2012 là 9.603 người. Xã được chia thành 5 thôn: Nại Châu, Mạnh Trữ, Chu Phan, Tân Châu, Xa Khúc. Xã Chu Phan có vị trí: Phía đông giáp xã Thạch Đà; phía tây giáp xã Tiến Thịnh; phía nam giáp sông Hồng; phía bắc giáp xã Liên Mạc.

Trên địa bàn xã Chu Phan hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Đê Tả Sông Hồng…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Chu Phan. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Mê Linh, bản đồ này được UBND huyện Mê Linh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là một trong số những đường sẽ mở ở xã Chu Phan trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Mê Linh.

Đây là tuyến đường dài khoảng 605 m nối từ đê Tả Sông Hồng ở đoạn gần đường tỉnh 308 và kéo dài nối với tuyến đường gần chùa thôn Nại Châu.

Đường sẽ mở ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Chu Phan trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2030 huyện Mê Linh.

Đường sẽ mở ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ CHU PHAN trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ CHU PHAN trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ CHU PHAN trên thực địa tại đây. 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN MÊ LINH trên thực địa tại đây. 

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).