Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

Mê Linh là một xã cùng tên thuộc huyện Mê Linh. Xã có diện tích 5,91 km², dân số năm 1999 là 10.548 người, mật độ dân số đạt 1785 người/km². Về địa giới hành chính xã Mê Linh phía Đông giáp với xã Tiền Phong; phía Nam giáp xã Tráng Việt; phía Tây giáp xã Văn Khê; phía Bắc giáp xã Đại Thịnh. Xã có ba thôn: Hạ Lôi, Liễu Trì, Ấp Hạ, trong đó riêng thôn Hạ Lôi có chín xóm, năm 2014 có hơn 2.640 hộ, thôn Liễu Trì có khoảng 500 hộ, thôn Ấp Hạ có 200 hộ gia đình.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường cắt Quốc lộ 23

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía đông của xã Mê Linh, cắt đường Mê Linh và Quốc lộ 23.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mê Linh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mê Linh. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).