Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Đại Thịnh là một xã thuộc huyện Mê Linh. Xã có diện tích 8.38 km², dân số năm 1999 là 9.146 người, mật độ dân số đạt 1.091 người/km². Về địa giới hành chính xã Đại Thịnh phía Đông giáp với xã Quang Minh và Tiền Phong; phía Nam giáp xã Văn Khê và Mê Linh; phía Tây giáp xã Tam Đồng và Văn Khê; phía Bắc giáp với xã Thanh Lâm.

1. Đường cắt Quốc lộ 23

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía tây bắc của xã Đại Thịnh, cắt Quốc lộ 23, đường Mê Linh. Đi qua các khu dân cư Nội Đồng, Tân Châu.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường chạy dọc địa bàn phía đông

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía đông của xã Đại Thịnh.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).