Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Chu Phan, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Chu Phan là một xã thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Xã Chu Phan có diện tích 8,56 km², dân số năm 2012 là 9.603 người. Xã được chia thành 5 thôn: Nại Châu, Mạnh Trữ, Chu Phan, Tân Châu, Xa Khúc. Xã Chu Phan có vị trí: Phía đông giáp xã Thạch Đà; phía tây giáp xã Tiến Thịnh; phía nam giáp sông Hồng; phía bắc giáp xã Liên Mạc.

1. Đường chạy qua địa bàn phía bắc

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía bắc của xã Chu Phan, đi qua các khu dân cư Thôn Trên, Mạnh Chữ, Thôn Mới, Xóm Làng...

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Chu Phan theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Chu Phan. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).