Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Thạch Đà là một xã thuộc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Thạch Đà có diện tích 7,71 km², dân số năm 1999 là 11.474 người, mật độ dân số đạt 1.488 người/km². Xã Thạch Đà được chia làm 04 thôn: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4. Trên địa bàn của xã có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai trong đó nổi bật là dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Điềm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Điềm kết hợp làm đường giao thông của Ban QLDA ĐTXD Công trình NN & PTNT TP Hà Nội.

1. Đường chạy qua địa bàn phía đông bắc

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông bắc của xã Thạch Đà.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thạch Đà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thạch Đà. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).