Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Văn Khê là một xã thuộc huyện Mê Linh. Xã Văn Khê có diện tích 13,42 km², dân số năm 1999 là 11.810 người, mật độ dân số đạt 880 người/km². Về địa giới hành chính xã Văn Khê phía Đông giáp với xã Hạ Lôi và Tráng Việt; phía Nam giáp xã Liên Hồng và Hồng Hà của huyện Đan Phượng; phía Tây giáp xã Thạch Đà và Hoàng Kim; phía bắc giáp xã Tam Đồng và Đại Thịnh.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường cắt đê tả sông Hồng

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía bắc của xã Văn Khê, có một đầu ở đê tả sông Hồng, đi qua khu dân cư Xóm Nam.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Khê theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Khê. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường bắc qua sông Hồng

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía tây của xã Văn Khê, cắt đê tả sông Hồng và bắc qua sông Hồng.

    Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Khê theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Văn Khê. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).