Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tráng Việt là một xã thuộc huyện Mê Linh. Theo báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đai năm 2001-2010 (do UBND Xã Tráng Việt cung cấp), dân số toàn xã hiện nay là 9943 người, 2175 hộ gia đình. Bình quân 4,57 người/hộ. Về địa giới hành chính xã Tráng Việt phía Đông giáp xã Tiền Phong, huyện Mê Linh và xã Đại Mạch, huyện Đông Anh; phía Nam giáp xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và các xã Liên Hà, huyện Đan Phượng; phía Tây giáp xã Diên Hồng, Liên Trung của huyện Đan Phượng; phía Bắc giáp xã Mê Linh, xã Văn Khê của huyện Mê Linh.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường cắt Đê tả sông Hồng

Tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía bắc của xã Tráng Việt, có một đầu ở Đê tả sông Hồng.

    Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tráng Việt theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

      Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tráng Việt. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường qua địa bàn phía đông

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía đông của xã Tráng Việt.

     Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tráng Việt theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

       Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tráng Việt. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).