Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Hương Sơn là một trong 22 xã và thị trấn của huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Xã có diện tích là 40,71 km2, giáp với nhiều xã khác ở huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Nam và Hoà Bình. Cụ thể, phía bắc xã Hương Sơn giáp xã Hùng Tiến, xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức) và xã Hồng Quang (huyện Ứng Hoà), phía tây giáp xã An Phú (huyện Mỹ Đức) và tỉnh Hoà Bình, phía nam giáp tỉnh Hoà Bình và Hà Nam, phía đông giáp tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Google).

1. Đường huyện đi qua Nhà văn hóa - thôn Yến Vỹ

Đường huyện đi qua Nhà văn hóa - thôn Yến Vỹ sẽ mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 3,5 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực chùa Hương Tuyết và đi qua Trạm điều hành Bến Yến.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hương Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hương Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường Cencio 5

Đường Cencio 5 sẽ mở chạy qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 4,5 km, có điểm đầu ở Đường tỉnh 74, chạy qua khu vực Đền ông Bản và kết thúc ở khu vực nhà thờ giáo họ Tiên Mai.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hương Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Hương Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Mỹ Đức lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).