Tags

Quy hoạch huyện Mỹ Đức

Tìm theo ngày
Quy hoạch huyện Mỹ Đức, Hà Nội mới nhất

Quy hoạch huyện Mỹ Đức, Hà Nội mới nhất

Quy hoạch huyện Mỹ Đức sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch, tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch,...tại 21 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Bao gồm 1 thị trấn là: Quy hoạch thị trấn Đại Nghĩa.

Và tại 21 xã là: Quy hoạch xã An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Hương Sơn, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá.

Bên cạnh đó, quy hoạch huyện Mỹ Đức cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Hình ảnh huyện Mỹ Đức, Hà Nội trên Google Vệ tinh.

- Các khu đất quy hoạch ở các xã và thị trấn theo bản đồ sử dụng đất huyện Mỹ Đức. Đất quy hoạch được đề cập đến chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Ngoài ra, còn có các thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông, đường sẽ mở theo quy hoạch, đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, quy hoạch giao thông,...trên địa bàn huyện Mỹ Đức.