Đường sẽ mở ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Bắc Sơn theo bản đồ quy hoạch.

Bắc Sơn là một huyện nằm ở phía tây tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Tổng diện tích của huyện là 695,52 km².

Về quy hoạch giao thông, trên địa bàn huyện Bắc Sơn có các tuyến giao thông trong điểm kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh như: Quốc lộ 1B; đường DT241; đường DT243,..

Ngoài ra, huyện có hệ thống giao thông đang được hoàn chỉnh, với các đường Tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã được mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa.

Theo quy hoạch giao thông huyện Bắc Sơn, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở huyện Bắc Sơn. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở huyện Bắc Sơn là đường nối quốc lộ 1B với đường DT241. Đường này có chiều dài khoảng 230 m. Điểm đầu nằm trên quốc lộ 1B (đoạn gần quán phở Thành Tâm). Điểm cuối nằm trên đường DT241.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn:

 Đường sẽ mở ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 1.

Huyện Bắc Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

 Đường sẽ mở ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ màu vàng là đường sẽ mở ở huyện Bắc Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đén năm 2030 huyện Bắc Sơn.

 Đường sẽ mở ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN BẮC SƠN trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

Xem thêm: Cập nhật ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN BẮC SƠN tại đây.