Điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Đồ án điêu chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hợp Thành được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt ngày 14/7/2017.

Vị trí, ranh giới và quy mô điều chỉnh tổng thể

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Hợp Thành nằm ở thị trấn Cao Lộc và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, có phạm vi ranh giới như sau: Phía đông bắc giáp đồi đất và hành lang tuyến Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; phía tây bắc giáp Cty CP gạch ngói Hợp Thành và đường 3-2 (Minh Khai - Hợp Thành); phía đông nam giáp Quốc lộ 4B; phía tây nam giáp đồi đất. Diện tích lập điều chỉnh quy hoạch là 81,558 ha.

Mục tiêu

Tạo ra các cụm công nghiệp sản xuất tập trung, đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, khai thác hiệu quả sử dụng quỹ đất, đồng thời hình thành có khu dân cư và tái định cư, tạo quỹ đất nhà ở thương mại để kêu gọi thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo các hình thức đầu tư; rà soát những bất cập về sử dụng đất đai, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế; làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý và xây dựng phát triển cụm công nghiệp theo qui định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương theo giai đoạn.

Tính chất khu quy hoạch

Hợp Thành là cụm công nghiệp địa phương có ý nghĩa chiến lược của tỉnh Lạng Sơn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Đây là cụm công nghiệp đa ngành (công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ công cộng) và hạn chế về ô nhiễm môi trường)

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hợp Thành TẠI ĐÂY

Bản vẽ hiện trạng:

 Bản vẽ hiện trạng Cụm công nghiệp Hợp Thành.

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

 Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Cụm công nghiệp Hợp Thành.