Đường sẽ mở ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Triệu Sơn là một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, là một huyện bán sơn địa nhưng diện tích chủ yếu vẫn là đồng bằng, với vài con sông suối nhỏ chảy vào sông Chu ở hai huyện bên Thọ Xuân và Thiệu Hóa. 

Về vị trí địa lý, phía đông của huyện Triệu Sơn giáp huyện Đông Sơn; phía đông nam giáp huyện Nông Cống; phía nam giáp huyện Như Thanh; phía tây nam giáp huyện Thường Xuân; phía tây bắc giáp huyện Thọ Xuân; phía đông bắc giáp huyện Thiệu Hóa.

Trên địa bàn huyện có đường 47 chạy qua theo hướng đông - tây, nối TP Thanh Hóa qua thị trấn huyện lỵ Triệu Sơn, tới thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân). Đường 47 được xây dựng lại để thông tuyến với đường Hồ Chí Minh. Có tuyến Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa đi qua được xây dựng.

Trong tương lai, huyện Triệu Sơn sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện này là đoạn đường cắt qua đường Nưa - TP Thanh Hóa, chạy qua hai xã Đồng Thắng và Đồng Tiến.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở huyện Triệu Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở huyện Triệu Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

Huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch huyện Triệu Sơn theobản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ví dụ, đường kẻ  màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

Đoạn đường cắt qua đường Nưa - TP Thanh Hóa, chạy qua hai xã Đồng Thắng và Đồng Tiến, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở huyện Triệu Sơn. TẠI ĐÂY

Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn. TẠI ĐÂY