Đường sẽ mở ở xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Hồng Kỳ theo quy hoạch.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Bắc Giang

Xã Hồng Kỳ có diện tích 8,13 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp các xã Đồng Kỳ và Đồng Hưu; Phía tây giáp xã Đồng Tâm; Phía nam giáp các xã Đồng Tâm, Tân Sỏi, Đồng Kỳ; Phía bắc giáp xã Đồng Vương.

Trên địa bàn xã Hồng Kỳ hiện nay có nhiều tuyến đường lớn đã được mở, trong đó phải kể đến tuyến huyết mạch là: DT292.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hồng Kỳ có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Thế. Ngoài ra, đường DT292 gần địa bàn phường giúp người dân xã Hồng Kỳ có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Hồng Kỳ được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hồng Kỳ là đường giáp ranh giới xã Đồng Vương nối với đường giáp ranh giới xã Đồng Tâm. Đoạn đường này có chiều dài 3,40km.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Hồng Kỳ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Đường sẽ mở ở xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Hồng Kỳ trên bản đồ Google vệ tinh.

  Xã Hồng Kỳ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. Ví dụ, trong đường kẻ xanh có một đường giao thông được quy hoạch. Đây chính là đường sẽ mở: đường giáp ranh giới xã Đồng Vương nối với đường giáp ranh giới xã Đồng Tâm. 

Đường sẽ mở ở xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường giáp ranh giới xã Đồng Vương nối với đường giáp ranh giới xã Đồng Tâm sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

- Xem thêm đường sẽ mở ở xã Hồng Kỳ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Hồng Kỳ TẠI ĐÂY.