Đường sẽ mở ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Hùng Sơn theo quy hoạch.

Xã Hùng Sơn có diện tích 4,47 km², có vị trí địa lý: Phía đông nam giáp xã Thường Thắng, phía tây nam giáp xã Đức Thắng, phía tây giáp xã Quang Minh, phía nam giáp xã Mai Trung, phía bắc giáp các xã Hòa Sơn và Thái Sơn.

Trên địa bàn xã Hùng Sơn hiện nay có nhiều tuyến đường lớn đã được mở, trong đó phải kể đến tuyến huyết mạch là: DT296.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Hùng Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT296 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Hùng Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc...

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Hùng Sơn được thuận tiện hơn.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Hùng Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang:

Đường sẽ mở ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Hùng Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

 Xã Hùng Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang. Ví dụ, trong đường kẻ màu xanh có một đường giao thông được quy hoạch.  

 Đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

- Xem thêm đường sẽ mở ở xã Hùng Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Hùng Sơn TẠI ĐÂY.