Đường sẽ mở ở xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Khánh Nam theo quy hoạch.

Xã Khánh Nam thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp huyện Diên Khánh; phía tây giáp xã Khánh Thượng; phía nam giáp thị trấn Khánh Vĩnh; phía bắc giáp xã Khánh Trung.

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Đường tỉnh 8B. Quốc lộ 27C chạy ngay gần địa giới phía nam xã. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 2,1 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 36 km.

Trong tương lai, xã Khánh Nam sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 270 m, đoạn đường mở gần UBND xã Khánh Nam về phía nam.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Khánh Nam có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Khánh Nam thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Nam thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch xã Khánh Nam theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu đen là đường giao thông được quy hoạch.

 Đoạn đường dài khoảng 270 m, gần UBND xã Khánh Nam về phía nam, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Nam trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Khánh Nam. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY