Đường sẽ mở ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Khánh Phú theo quy hoạch.

Xã Khánh Phú thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp huyện Cam Lâm; phía tây giáp xã Liên Sang; phía nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía bắc giáp xã Sông Cầu.

Địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng là Huyện lộ 62. Quốc lộ 27C chạy ngay gần địa giới phía bắc xã. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 18 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 42 km.

Trong tương lai, xã Khánh Phú sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 150 m, đoạn đường mở gần UBND xã Khánh Phú về phía đông.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Khánh Phú có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Khánh Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 

 Xã Khánh Phú thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 

 

 Bản đồ quy hoạch xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

   Đoạn đường dài khoảng 150 m, gần UBND xã Khánh Phú về phía đông, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

 

 

 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Phú trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Khánh Phú. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY