Đường sẽ mở ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Tân Mỹ theo quy hoạch.

Xã Tân Mỹ thuộc địa bàn TP Bắc Giang. Xã có diện tích 7,43 km².

Xã Tân Mỹ có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Mỹ Độ; Phía tây và phía nam giáp huyện Việt Yên; Phía bắc giáp phường Đa Mai.

Theo quy hoạch, quy hoạch giao thông TP Bắc Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030. Bản đồ này được Sở TN&MT công bố trên cổng thông tin vào ngày 04/10/2021.

Hiện tại, người dân ở xã Tân Mỹ có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua ĐT 284, đường Giáp Văn Cương 4,…

Tuyến đường này giúp người dân xã Tân Mỹ có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm TP Bắc Giang.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Tân Mỹ được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Mỹ là đường nối đường Mỹ Độ với ĐT 284. Đường này có chiều dài khoảng 70 m.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Tân Mỹ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tân Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

 Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Tân Mỹ trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là đường nối đường Mỹ Độ với ĐT 284. 

Đường sẽ mở ở xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường nối đường Mỹ Độ với ĐT 284 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở xã Tân Mỹ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Tân Mỹ TẠI ĐÂY.