Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường 1 thuộc quận 8 có diện tích khoảng 0,49km², có vị trí cụ thể như sau: phía đông giáp quận 7, phía tây giáp phường 2 (quận 8), phía nam giáp huyện Bình Chánh, phía bắc giáp quận 4.

1. Đường nối đường nối từ đường Dương Bá Trạc tới rạch Ông Lớn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 đáng chú ý có các đoạn đường nối đường Dương Bá Trạc với rạch Ông Lớn. Đường này có chiều dài khoảng 295m, điểm đầu ở đường Dương Bá Trạc (đoạn gần cơm tấm Phúc Lộc Thọ), điểm cuối gần với rạch Ông Lớn (đoạn gần VTTeam).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường Dương Bá Trạc nối với rạch Ông Lớn

Phường 1 có đoạn đường Dương Bá Trạc nối với rạch Ông Lớn là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 185m, điểm đầu ở đường Dương Bá Trạc (đoạn gần Hani shop-muslim product), điểm cuối gần với rạch Ông Lớn (đoạn gần Hanna Fashion).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường Dương Bá Trạc nối với rạch Ông Lớn

Theo quy hoạch, phường 1 có đoạn đường nối đường Dương Bá Trạc với rạch Ông Lớn, với chiều dài khoảng 290 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Dương Bá Trạc (đoạn gần cửa hàng quần áo Việt Tiến), điểm cuối gần với rạch Ông Lớn (đoạn gần công ty TNHH công nghệ điện tử Việt Tín).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 1 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).