Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường 13 là một phường đô thị mới với phía bắc là bờ bao sân bay Tân Sơn Nhất; phía tây là đường Tân Kỳ Tân Quý, tiếp giáp phường 15 quận Tân Bình; phía đông là tuyến đường điểm của quận Tân Bình - đường Trường Chinh, tiếp giáp phường 14 quận Tân Bình và địa bàn quận Tân Phú; phía nam là đường Hoàng Hoa Thám, tiếp giáp phường 12 quận Tân Bình. (Ảnh chụp màn hình Google).

1. Đường vuông góc với đường Trần Văn Dư

Đường vuông góc với đường Trần Văn Dư có chiều dài khoảng 150 m. Đoạn đường có một đầu ở khu vực số 122, đường Trần Văn Dư.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường nối đường C12 với đường sẽ mở số 1

Đường nối đường C12 với đường sẽ mở số 1 có chiều dài 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở 147, đường C12.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13. (Ảnh chụp màn hình Google). 

3. Đường song song với đường Trần Văn Dư

 Đường song song với đường Trần Văn Dư có chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có một đầu ở khu vực số 132, đường Mai Lão Bạng.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ). 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM